SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำโรงไฟฟ้าแห่งแรกเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำพื้นที่จ.ลำพูน

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED
Administration Officer (Bangna)

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED
นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development Officer)

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED
Engineer / Mechanical Engineer / Electrical Engineer

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED
System Analyst / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบ

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

ชลบุรีเต็มเวลา
SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดจ้าง (Purchasing Officer)

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development Officer)

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ/เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ 1 อัตรา

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

ลำพูนเต็มเวลา
SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis Officer) 1 อัตรา

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา