SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำโรงไฟฟ้าแห่งแรกเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
View More

Jobs

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำพื้นที่จ.ลำพูน

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

BangkokFull-Time
SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED
Administration Officer (Bangna)

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

BangkokFull-Time
SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED
นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

BangkokFull-Time
SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development Officer)

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

BangkokFull-Time
SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED
Engineer / Mechanical Engineer / Electrical Engineer

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

BangkokFull-Time
SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED
System Analyst / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบ

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

ChonburiFull-Time
SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดจ้าง (Purchasing Officer)

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

BangkokFull-Time
SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development Officer)

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

BangkokFull-Time
SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ/เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ 1 อัตรา

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

LamphunFull-Time
SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis Officer) 1 อัตรา

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

BangkokFull-Time