Terrabistro

เทอราบิสโตร (Terrabistro) เป็นร้านค้าสวัสดิการของ บริษัท เทอราบิท เน็ตเวิร์ค จำกัด ที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารคุณภาพระดับพรีเมี่ยมในราคาประหยัด เพื่อเป็นสวัสดิการ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน

ด้วยเจตนาที่ดีและนโยบายของบริษัทฯ ร้านเทอราบิสโตร เรายังได้ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ด้วยหลักคิด "ที่สุดแห่งการให้ คือ แบ่งปันความสุขและความอร่อย" หรือ GRAB our BEST. We're HAPPY to SHARE.
View More

Jobs