Terrabit Networks Co., Ltd

Terrabit Networks Co., Ltd (บริษัท เทอราบิท เน็ตเวิร์ค จำกัด) เป็นผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านการวางระบบโทรศัพท์ และงานด้านไอทีในธุรกิจผู้ให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร Outsourced & IT Contact Center Services ด้วยขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยบุคลากรพนักงาน Call Agent และพนักงาน IT Support, Programmer, มีการเลือกใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย, Hardware ที่มีคุณภาพอีกทั้ง Software ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาคิดค้นโดยทีมงานวิศวกรซอฟท์แวร์(Software engineer) ของบริษัท.
View More

Jobs