ผู้แทนขาย

Thailandเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ดำเนินการขาย และติดตามยอดขาย และพัฒนาช่องทางการขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายบริษัท

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมัติ
• อายุไม่เกิน 28 ปี
• เพศ ชาย
• การศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
• เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 20 Aug 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now