ผู้จัดการแผนกขายภายในประเทศ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• บริหารงานขาย ดูแลทีมขาย รวมทั้งวางแผนกำหนดกลยุทธ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ จัดทำแผนงานแผนงบประมาณของแผนก
• มีประสบการณ์ในงานขายผลิตภัณฑ์อาหาร ในสายงานขายTT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศชายหรือ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 24 Aug 2015
 • เต็มเวลา
 • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อายุ: หมดเวลาสมัคร 30 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

 • การวิเคราะห์
 • ทักษะด้านการจัดการ
 • การจัดการอย่างเป็นระบบ
 • การวางแผน
 • รักงานบริการ

สมัครงาน

Apply Now