พนักงานขับรถประจำหน่วยรถขายสินค้า

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาม.3.ขึ้นไป
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 24 Aug 2015
  • เต็มเวลา
  • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • ใบขับขี่

สมัครงาน

Apply Now