เจ้าหน้าที่การตลาด

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• หน้าที่หลักงานกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ปฏิบัติงานตามแผนการตลาด และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศชายหรือ หญิง อายุ 23-35 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการตลาด, การจัดการ,นิเทศศาสตร์, บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now