หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ/เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ 1 อัตรา

ลำพูนเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ควบคุมดูแลงานบริหารทรัพยากรบุคคล : งานฝึกอบรม,งานสรรหา-ว่าจ้าง,งานค่าจ้าง,งานแรงงานสัมพันธ์,กฎระเบียบและวินัยการทำงาน และจัดสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน
• ควบคุมดูแลงานธุรการ : งานด้านเอกสารต่างๆ,จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ,จัดซื้อ/เช็คสต๊อกอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน, ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง,จัดตารางรถบริษัทประจำวัน,ติดต่อห้องพัก,จองตํ๋วรถทัวร์ /เครื่องบิน,รับโทรศัพท์,ดูแลแม่บ้านและรปภ.

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย / หญิง
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การควบคุม ดูแล งานด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการโดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถควบคุม ดูแลงานด้านบุคคลและธุรการโรงงาน ด้านงานเอกสาร ดูแลสำนักงาน
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Offic, Outlook และ Internet ได้เป็นอย่างดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่าย
• มีความกระตือรือร้น และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ และแก้ไขปั

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ใบขับขี่
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • การแก้ไขปัญหา
  • ทำงานภายใต้การกดดัน

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)
  • Internet / Email (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now