หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ/เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ 1 อัตรา

LamphunFull-Time

Job Description

• ควบคุมดูแลงานบริหารทรัพยากรบุคคล : งานฝึกอบรม,งานสรรหา-ว่าจ้าง,งานค่าจ้าง,งานแรงงานสัมพันธ์,กฎระเบียบและวินัยการทำงาน และจัดสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน
• ควบคุมดูแลงานธุรการ : งานด้านเอกสารต่างๆ,จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ,จัดซื้อ/เช็คสต๊อกอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน, ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง,จัดตารางรถบริษัทประจำวัน,ติดต่อห้องพัก,จองตํ๋วรถทัวร์ /เครื่องบิน,รับโทรศัพท์,ดูแลแม่บ้านและรปภ.

Job Specification

คุณสมบัติ
• เพศชาย / หญิง
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การควบคุม ดูแล งานด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการโดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถควบคุม ดูแลงานด้านบุคคลและธุรการโรงงาน ด้านงานเอกสาร ดูแลสำนักงาน
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Offic, Outlook และ Internet ได้เป็นอย่างดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่าย
• มีความกระตือรือร้น และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ และแก้ไขปั

Job Details

 • Opened Until: 23 Aug 2015
 • Full-Time
 • Work Routine: Monday to Friday
 • Human Resources

Requirements

 • Bachelor's Degree
 • Expirience: No Experience

General Skills

 • Driving licence
 • Good Human Relations
 • Problem solving
 • Work under pressure

Computer Skills

 • Microsofe Office (Advanced)
 • Internet / Email (Advanced)

Apply For Job

Apply Now