เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis Officer) 1 อัตรา

BangkokFull-Time

Job Description

• ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการลงทุนโครงการใหม่
• นำเสนอข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไขเบื้องต้น
• ประสานงานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน สำหรับการลงทุนในโครงการใหม่

Job Specification

คุณสมบัติ
• เพศชาย / หญิง
• การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี /การเงิน /เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนกลยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ธุรกิจ และเศรษฐกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ด้านการวิเคราะห์โครงการ การจัดทำเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานองค์กร
• สามารถใช้โปรแกรม ERP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power Point, Out look and Internet
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดี
• มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
• สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

Job Details

  • Opened Until: 23 Aug 2015
  • Full-Time
  • Work Routine: Monday to Friday
  • Consultancy

Requirements

  • Bachelor's Degree
  • Expirience: No Experience

General Skills

  • Analysis
  • Work under pressure

Spoken Languages

  • English (Advanced)

Written Languages

  • English (Advanced)

Apply For Job

Apply Now