เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (สื่อทีวีและbusiness) Urgent

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อบรรลุเป้าหมายและวางแผนงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามแผนงานสื่อทีวี

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 – 30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านงานการประชาสัมพันธ์ 1-2 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบันเทิง รายการทีวี และการเขียนข่าว
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Powerpoint
• มีทักษะในการประสานงาน และนำเสนองานกับรายการทีวี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • ประสานงาน

Computer Skills

  • MS Excel (Intermediate)
  • MS Word (Intermediate)
  • Power Point (Intermediate)

สมัครงาน

Apply Now