พนักงาน Tele Marketing (ด่วน)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีใจรักงานบริการและมีทักษะในการขาย
• ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้รับการฝึกอบรมโดยได้รับค่าจ้างตามปกติ
• สามารถประจำสำนักงานใหญ่ ,หรือสาขาเชียงใหม่ ,นครศรีธรรมราช ,พิษณุโลก,อุดรธานี ได้
• กรุณาระบุสาขาที่ต้องการไปประจำ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 15 Oct 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • บุคลิกภาพดี

สมัครงาน

Apply Now