วิศวกรโรงงาน 3 อัตรา

พระนครศรีอยุธยาเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ดำเนินการวิเคราะห์ วางแผน หาแนวทางแก้ไข ด้านการผลิตและปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 28 ปี
• เพศ ชาย
• การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ
• เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 20 Aug 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now