เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา

พระนครศรีอยุธยาเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง หาแหล่ง Suppliers ให้กับบริษัท• อายุไม่เกิน 28 ปี

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย
• การศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหาร การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 20 Aug 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now