พนักงานขายสินค้าประจำหน่วยรถ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• หน้าที่หลักงานขายในการออกหน่วยรถ และกิจกรรมส่งเสริมการขายตามร้านค้าและสถานที่ต่างๆ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศชายหรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไปสายขายและการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ รักในงานขายและบริการ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 24 Aug 2015
  • เต็มเวลา
  • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • รักงานบริการ

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now