พนักงาน Call Center (ด่วน)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• มีบุคคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• ประจำสำนักงานใหญ่

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • บุคลิกภาพดี

สมัครงาน

Apply Now