เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.งานด้านบุคคล
2.การจัดการบุคลากร
3.งานประกันสังคม
4.และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2.วุฒิ ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขา
3.มีความกระตืนรือร้นในการทำงาน มีความซื่อสัตย์
4.มีประสบการณ์ด้านบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ความซื่อสัตย์

สมัครงาน

Apply Now