หัวหน้างานบัญชี จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานที่สำนักงานห้างมาบุญครอง) ด่วน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบงานด้านบัญชี

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชายหรือหญิง อายุ 25-45 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบัญชี ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดีี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-45 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now