เจ้าหน้าที่ทะเบียน - สัญญา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- SCAN เอกสารเช่าซื้อของลูกค้าจัดใหม่,ต้นฉบับสัญญา+อากรและจัดเก็บซองเอกสารเช่าซื้อที่ SCAN แล้ว

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติเบื้องต้น
- เพศชาย อายุ 20 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ปวส ถึงปริญญาตรี

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนสหกรณ์
- ประกันสุขภาพ
- ชุดฟอร์มบริษัท
- โบนัส ( แล้วแต่ผลประกอบการ )

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now