เจ้าหน้าที่ทะเบียน - สัญญา

BangkokFull-Time

Job Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- SCAN เอกสารเช่าซื้อของลูกค้าจัดใหม่,ต้นฉบับสัญญา+อากรและจัดเก็บซองเอกสารเช่าซื้อที่ SCAN แล้ว

Job Specification

คุณสมบัติเบื้องต้น
- เพศชาย อายุ 20 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ปวส ถึงปริญญาตรี

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนสหกรณ์
- ประกันสุขภาพ
- ชุดฟอร์มบริษัท
- โบนัส ( แล้วแต่ผลประกอบการ )

Job Details

Requirements

  • Bachelor's Degree
  • Diploma
  • Age: under 30 years
  • Expirience: No Experience
  • Gender: Male

Apply For Job

Apply Now