เจ้าหน้าที่ประกันภัย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตามลูกค้าที่จัดเช่าซื้อเพื่อต่ออายุประกันภัยรถยนต์
- จัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิ์การ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพ
- ชุดฟอร์มบริษัท
- โบนัสประจำปี
- ทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ (8.30 - 17.00 น.) หยุดตามวันหยุดของธนาคาร ยกเว้นวันหยุดครึ่งปีธนาคาร

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 08 Apr 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ประกันภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

สมัครงาน

Apply Now