เจ้าหน้าที่การเงิน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชีการเงิน
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ยินดีรับนึกศึกษาจบใหม่

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

สมัครงาน

Apply Now