เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดูแลเอกสารที่เจ้าหน้าที่สินเชื่อจัดเช่าซื้อเข้าบริษัท

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติเบื้องต้น
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนสหกรณ์
- ประกันสุขภาพ
- ชุดฟอร์มบริษัท
- โบนัส ( แล้วแต่ผลประกอบการ )

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

สมัครงาน

Apply Now