เจ้าหน้าที่ประกันภัย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ตามลูกค้าที่จัดเช่าซื้อเพื่อต่ออายุประกันภัยรถยนต์
• จัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
• ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 16 Dec 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ประกันภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

สมัครงาน

Apply Now