รับสอนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ ทิพย์ 0841358082

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

บริการลงข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS for
> Windows เช่น t-Test, F-Test, Chi-square, Anove, Regression,
> Reliability, Factor Analysis, Correlation
> รับงานวิจัยทั้งทางด้านสังคมศาสตร์ ด้านการตลาด การบริหาร
> รวมทั้งด้านการแพทย์ ด้วยผู้สอนมีประสบการ์ณในการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย
> ติวเตอร์ และทำงานเป็นนักวิเคราะห์และอาจารย์พิเศษด้านการวิจัย
> ให้คำแนะนำได้ทุกระดับ มีตัวอย่างงานวิจัยให้เป็นแนวทาง รับสอน
> รับทำวิจัย ติวจนสามารถสอบได้ ราคาไม่แพง และใช้เวลาไม่นาน
> นัดเจอได้ตามสะดวก เช่นมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพ และนนทบุรี เขตบางเขน
> แจ้งวัฒนะ บางบัวทอง และศาลายา นครปฐม ลองโทรมาคุยและปรึกษาที่
นัดเจอได้ตามสะดวก เช่นมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพ และนนทบุรี เขตบางเขน แจ้งวัฒนะ บางบัวทอง และศาลายา นครปฐม ลองโทรมาคุยและปรึกษาที่ 084-1358082 E-mail tipspss@gmail.com line tip200722

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

บริการลงข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS for
> Windows เช่น t-Test, F-Test, Chi-square, Anove, Regression,
> Reliability, Factor Analysis, Correlation
> รับงานวิจัยทั้งทางด้านสังคมศาสตร์ ด้านการตลาด การบริหาร
> รวมทั้งด้านการแพทย์ ด้วยผู้สอนมีประสบการ์ณในการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย
> ติวเตอร์ และทำงานเป็นนักวิเคราะห์และอาจารย์พิเศษด้านการวิจัย
> ให้คำแนะนำได้ทุกระดับ มีตัวอย่างงานวิจัยให้เป็นแนวทาง รับสอน
> รับทำวิจัย ติวจนสามารถสอบได้ ราคาไม่แพง และใช้เวลาไม่นาน
> นัดเจอได้ตามสะดวก เช่นมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพ และนนทบุรี เขตบางเขน
> แจ้งวัฒนะ บางบัวทอง และศาลายา นครปฐม ลองโทรมาคุยและปรึกษาที่
นัดเจอได้ตามสะดวก เช่นมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพ และนนทบุรี เขตบางเขน แจ้งวัฒนะ บางบัวทอง และศาลายา นครปฐม ลองโทรมาคุยและปรึกษาที่ 084-1358082 E-mail tipspss@gmail.com line tip200722

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ: 21-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now