พนักงานแม่บ้าน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศ เพศชาย/หญิง
อายุ อายุระหว่าง 18-40 ปี
วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
ทักษะและความสามารถพิเศษ 1.มีบุคลิกดี พูดจาดี มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน อดกลั้น สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ 2.มีใจรักงานทำความสะอาด รักความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ ความสวยงาม 3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: 21-40 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now