ช่างไฟฟ้า 1

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.
ดูระบบไฟฟ้าภายในบริษัท

2.
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.
อายุไม่เกิน 30 ปี

2.
วุฒิ ปวส.-ป.ตรี

3.
มีความขยัน อดทน

4.
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now