เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีทั่วไป

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.
ลงบัญชีรับ-จ่าย และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.
วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี

2.
ชาย/หญิง อายุ 22 – 28 ปี

3.
มีไหวพริบ อดทน ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

4.
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now