แม่บ้าน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- คุณวุฒิระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
- มีจิตใจที่รักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now