นักศึกษาฝึกงาน แผนกบัญชี

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. ชาย/หญิง
2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
3. ขยัน ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ และมีความละเอียดรอบคอบ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 13 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now