จป.วิชาชีพ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1. รวบรวมและจดบันทึกสถิติด้านความปลอดภัย
2. จัดทำบอร์ด/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย
3. ติดต่อประสานงานด้านความปลอดภัย ของแผนกต่างๆภายในบริษัทให้สอดคล้องกับมาตราฐานฯ
4. ฝึกอบรม และนำเสนอ เกี่ยวกับความปลอดภัยภายในสถานประกอบการและตามข้อกำหนดกฎหมาย
5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 25-38 ปี
3. จบการศึกษาปริญญาตรี
4. ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now