ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1. รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงอาคาร
2. ดูแลอุปกรณ์ต่างให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. เพศชาย
2. อายุ 21 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิ ปวช.-ปวส.ขึ้นไป สาขาช่าง
4. ขยัน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงาน ตรงต่อเวลา
5. เริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now