ผู้จัดการการเงินและพนักงานการเงินและบัญชี

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย – หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี – การเงิน


สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี


มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


มีความละเอียดรอบคอบ


มีความขยันและพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ อยู่เสมอ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now