พนักงานฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย – หญิง วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆ


มีประสบการณ์ด้านการตลาดธุรกิจกำจัดขยะ หรือ คอลเซ็นเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


มีพาหนะส่วนตัวในตำแหน่งพนักงานฝ่ายการตลาดและสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้


สามารถพูดโน้มน้าวใจคนเก่ง


มีทักษะการพูดที่ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now