ช่างไฟฟ้า และช่างเครื่องกล

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ดำเนินการซ่อมเครื่องจักรตามแผนงานการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

อายุไม่เกิน 28 ปี
เพศ ชาย
การศึกษา ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า และเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 26 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now