IT Support

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ซ่อมแซม ดูแล ปรับปรุง บำรุง รักษาอุปกรณ์ Hardware, Software และ Network
รับผิดชอบงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ 1-2 ปี
ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
ปริญญาตรี/เทียบเท่า ขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now