ผู้แทนขาย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ดำเนินการขาย และติดตามยอดขาย และพัฒนาช่องทางการขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายบริษัท

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

อายุไม่เกิน 28 ปี
เพศ ชาย
การศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
ประสบการณ์ ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขาย 2-5 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 26 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now