พนักงานขายสินค้าประจำหน่วยรถ(ประจำภาคตะวันออก)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

บริหารงานขาย ดูแลทีมขาย รวมทั้งวางแผนกำหนดกลยุทธ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
จัดทำแผนงาน แผนงบประมาณของแผนก

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชายหรือหญิง อาย 30 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานขายผลิตภัณฑ์อาหาร ในสายงานขายTT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 25 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now