Production &Maintenance Operator-พนักงานฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุง

พระนครศรีอยุธยาเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1. ดูแล จัดเตรียมเครื่องจักร อุปกรณ์และระบบต่างๆก่อน ระหว่าง และหลังกระบวนการผลิตให้เป็นไปตาม WI
2. ตรวจสอบ ติดตามความเรียบร้อยของเครื่องจักร อุปกรณ์และระบบต่างๆระหว่างกระบวนการผลิต
3. แก้ไขปัญหาในระหว่างกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
4. เคลื่อนย้าย บรรจุสินค้า ให้เป็นไปตาม WI และ 5s
5. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน เพื่อให้พร้อมในการใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ
6. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง
7. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง
8. ติดต่อผู้รับเหมาหรือผู้ขาย เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงประสานงาน ตรวจสอบหน้างาน
9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. เพศชาย
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป และผ่านการเกณฑ์ทหาร
3. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
4. หากมีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานโรงงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า สามารถเดินสายไฟ ซ่อมแซม ตรวจสอบ แก้ไขได้
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ใบรับรอง
 • อายุ: 21-35 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: 1 ปี
 • เพศ: เพศชาย

General Skills

 • การวิเคราะห์
 • ประสานงาน
 • การวางแผน
 • การแก้ไขปัญหา
 • ความรับผิดชอบ
 • รักงานบริการ

Spoken Languages

 • ไทย (Native)

Written Languages

 • ไทย (Native)

Computer Skills

 • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now