เจ้าหน้าที่การตลาด

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดงาน
ประจำสำนักงานใหญ่

1.เพศชาย/หญิง
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
3.มีใบอนุญาต Single License /Derivatives License
4.มีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
5.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี
7.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Single License /Derivatives License

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 01 Mar 2019
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now