ผู้จัดการรฝึกหัด (รับนักศึกษาจบปริญญาตรีใหม่)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา฿14,000/Month

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- บริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามระบบมาตราฐานร้านโมโมพาราไดซ์ ประเทศญี่ปุ่น
- ดูแลงานบริการลูกค้า
- ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
- ดูแลพนักงาน จัดการงานด้านเอกสาร
- ฝึกงานต่างประเทศ(ขึ้นอยู่กับการพิจรณา)
**เปิดรับนักเรียน/นักศึกษา ทำงาน Part-time ตำแหน่ง Service**

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.อายุ 21 - 35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา

3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ / ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.สามารถปฎิบัติงานตามเวลาห้างฯได้

5.มีความอดทนต่อภาวะความกดดันสูง

6.สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7.ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

8.พร้อมที่จะเปิดรับและเรียนรู้งานขององค์กร

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ: 21-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now