Thai/English Call Agent – Call Agent Supervisor

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่รับผิดชอบ :
• รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูลลูกค้าทั้งด้านสินค้าและบริการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
• เงินเดือน 11,000-23,000 บาท (หรือปรับพิจารณาตามลักษณะงานหน้าที่และความรับผิดชอบ ประสบการณ์ และความสามารถ)
• รับเป็นพนักงานประจำ Full time ทำงานเป็นกะ 5 วัน/สัปดาห์ หยุด 2 วัน
• มีเบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าล่วงเวลา โบนัส ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
• อายุ 21 ปีขึ้นไป (สัญชาติไทย)
• วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป - ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
• มีทักษะในการพูดสื่อสารได้ดี อ่านออกเสียงทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษชัดเจน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Office Word/Excel, Internet

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. Resume
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. รูปถ่ายสี 1 ใบ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • ใบรับรอง
 • อนุปริญญาตรี
 • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โรงเรียนวิชาชีพ
 • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

 • การสื่อสาร
 • ทัศนคติเชิงบวก
 • รักงานบริการ
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

Spoken Languages

 • อังกฤษ (Intermediate)

สมัครงาน

Apply Now