เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

ปทุมธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบ งานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และระบบบริหารคุณภาพสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิต มีคุณภาพ ตามมารตฐานที่กำหนดไว้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ม.6 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนาณ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now