หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

บริการลูกค้าสัมพันธ์

RGF HR Agent Singapore Pte Ltd
Customer Service, Other Services

RGF HR Agent Singapore Pte Ltd

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
RGF HR Agent Singapore Pte Ltd
Customer Service & Logistics Officer (Chemical | Jurong Island), Chemicals & Plastics

RGF HR Agent Singapore Pte Ltd

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
RGF HR Agent Singapore Pte Ltd
Customer Service Representative, SCM/Transportation/Logistics/Cargo

RGF HR Agent Singapore Pte Ltd

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานรับโทรศัพท์ แผนก OPERATOR

RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
Customer Service แผนกผู้ป่วยนอก

RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
Customer Service แผนกฉุกเฉิน

RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED
System Operator (Chatujuk)

MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MBK Food and Entertainment Company Limited
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ (TLS) (6 Position)

MBK Food and Entertainment Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MBK Food and Entertainment Company Limited
Customer Service Officer (1 Position)

MBK Food and Entertainment Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้า

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานบริการประจำสาขา Full Time และ Part Time

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
หัวหน้าแผนกโบว์ลิ่ง

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการสาขาโบว์ลิ่ง

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MAJESTIC GRANDE
TELEPHONE OPERATOR

MAJESTIC GRANDE

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Landyhome (Thailand) Company Limited
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าส่วนกลาง จำนวน : 1 อัตรา

Landyhome (Thailand) Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า(Costumer Coordinator)

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่อำนวยการติดต่องานราชการ

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้พิการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้พิการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา