หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

เกี่ยวกับการเดินเรือ - การต่อเรือ - การพายเรือ

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างงานบริการและเรือทัก 1 อัตรา

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
Conrad Hotels & Resort
Marketing Communications Executive

Conrad Hotels & Resort

ชลบุรีเต็มเวลา
Narai Property Company Limited
Online Marketing

Narai Property Company Limited

นนทบุรีเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Production Supervisor (Warehouse & Shipping section)

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ Shipping

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Cera C-Cure Company Limited
Marketing Research Officer ( Myanmar)

Cera C-Cure Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างงานบริการและเรือทัก

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงสร้างตัวเรือ

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
The Village Coconut Island
Speed Boat Captain

The Village Coconut Island

ภูเก็ตเต็มเวลา
SC Group Thai
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเรือ (สาขามาบตาพุด จ.ระยอง)

SC Group Thai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการส่วนการตลาด ( Senior Marketing Executive )

LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Laem Chabang International Terminal Company Limited
Vessel Planning Supervisor ( 2 Persons )

Laem Chabang International Terminal Company Limited

ชลบุรีเต็มเวลา
TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
Technical Superintendent

TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
Marine Superintendent - Vetting

TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา