หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

การจัดซื้อ

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ ( 2 อัตรา )

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ชลบุรีเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการจัดซื้อ

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED
Costing Analyst

HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
EMINENCE INTERNATIONAL LTD.
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

EMINENCE INTERNATIONAL LTD.

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Senior & Purchasing Officer / PC / MC 4 ตำแหน่ง

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้องานโครงการ 1 ตำแหน่ง

CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THAI HUA RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
Purchase Supplier Used/จัดซื้อวัสดุใช้ในโรงงาน จำนวน 3 อัตรา

THAI HUA RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคเหนือ 1 อัตรา

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สงขลาเต็มเวลา
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคใต้ตอนบน 2 อัตรา

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สงขลาเต็มเวลา
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคใต้ตอนล่าง 2 อัตรา

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สงขลาเต็มเวลา
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคอีสานตอนบน 1 อัตรา

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สงขลาเต็มเวลา
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคอีสานตอนล่าง 1 อัตรา

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สงขลาเต็มเวลา
Thong Thai Textile Company Limited
เจ้าหน้าที่ จัดซื้อต่างประเทศ (การ์เม้นท์)

Thong Thai Textile Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานจัดซื้อ

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED
Buyer

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สงขลาเต็มเวลา
SC Group Thai
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่-บางนา กม.4.5)

SC Group Thai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Sammitr Motors Manufacturing Public Company Limited
เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดหา

Sammitr Motors Manufacturing Public Company Limited

สมุทรสาครเต็มเวลา