หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

การจัดซื้อ

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำพื้นที่จ.ลำพูน

SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่วางแผนจัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์

S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED

ชลบุรีเต็มเวลา
NMB-Minebea Thai Company Limited
Purchase staff

NMB-Minebea Thai Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
New Concept Product Company Limited
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (บรรจุภัณฑ์)

New Concept Product Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
เจาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างด้านเทคนิค

NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MacroPhar Company Limited
เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ

MacroPhar Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Purchase Officer

LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ [1 อัตรา]

LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซ์้อ ( 1 อัตรา )

INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION PUBLIC CO., LTD.
Purchasing Officer จำนวน 1 อัตรา

INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION PUBLIC CO., LTD.

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ ( 2 อัตรา )

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ชลบุรีเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการจัดซื้อ

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED
Costing Analyst

HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
EMINENCE INTERNATIONAL LTD.
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

EMINENCE INTERNATIONAL LTD.

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Senior & Purchasing Officer / PC / MC 4 ตำแหน่ง

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้องานโครงการ 1 ตำแหน่ง

CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THAI HUA RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
Purchase Supplier Used/จัดซื้อวัสดุใช้ในโรงงาน จำนวน 3 อัตรา

THAI HUA RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคเหนือ 1 อัตรา

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สงขลาเต็มเวลา