หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

ประกันคุณภาพ

THAI EASTERN GROUP
เจ้าหน้าที่ QA

THAI EASTERN GROUP

ชลบุรีเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพภาคตะวันออก

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารคุณภาพ

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่อาวุโสประกันคุณภาพ

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ประจำสำนักงานใหญ่

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ประจำอ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประกันคุณภาพ

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ QA จำนวน 1 อัตรา

THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED

นนทบุรีเต็มเวลา
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
หัวหน้าแผนกระบบคุณภาพ

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สงขลาเต็มเวลา
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
หัวหน้าส่วนตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สงขลาเต็มเวลา
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สงขลาเต็มเวลา
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

สงขลาเต็มเวลา