หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

ประกันคุณภาพ

SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED
QMR / QA Manager (Heat Treatment)

SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพสำเร็จรูป

S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED

ชลบุรีเต็มเวลา
NHK SPRING (THAILAND) COMPANY LIMITED
QA Engineer

NHK SPRING (THAILAND) COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MacroPhar Company Limited
นักวิทยาศาสตร์ QA

MacroPhar Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KTECH CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ / ควบคุมคุณภาพ 1 ตำแหน่ง

KTECH CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
วิศวกรควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตู้เย็น,พัดลม (จำนวน 3 ตำแหน่ง)

KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

สมุทราปราการเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
OAC Officer 2 ตำแหน่ง

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 1 ตำแหน่ง

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
QA&QC Operator 1 ตำแหน่ง

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
QA Final Inspection Staff

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
QC Operator

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
OAC Officer

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Quality Assurance Inspector

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยองเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
QA Engineer

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าวัตถุดิบ จ.สมุทรปราการ

GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ES – IE / TE / PE / SMT / CIP / SQE Engineer 1 ตำแหน่ง

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
QE – QA / QE Engineer 1 ตำแหน่ง

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา