หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

งานแปล

SDL THAILAND
English-Thai -Movie and TV Content Editors

SDL THAILAND

กรุงเทพมหานครสัญญาจ้าง
THAI HUA RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
ล่าม( ภาษาจีน ) จำนวน 5 อัตรา

THAI HUA RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MULTI-NATIONAL RESIDENCE FUND
Translator

MULTI-NATIONAL RESIDENCE FUND

นนทบุรีเต็มเวลา
REGAL JEWELRY MANUFACTURE COMPANY LIMITED
Internal Auditing (Chinese Mandarin)

REGAL JEWELRY MANUFACTURE COMPANY LIMITED

สมุทรสงครามเต็มเวลา
REGAL JEWELRY MANUFACTURE COMPANY LIMITED
ล่ามภาษาจีน (ตัวเต็ม) ด่วน!!!

REGAL JEWELRY MANUFACTURE COMPANY LIMITED

สมุทรสาครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Interpreter Japanese

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ล่ามภาษาญี่ปุ่น

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Japanese Interpreter (Engineer)

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Japanese Interpreter (HR)

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ล่ามภาษาจีน

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Interpreter Japanese

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Interpreter

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Interpreter - ล่ามภาษาญี่ปุ่น

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Japanese Interpreter

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Interpreter Japanese

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
Japanese Interpreter ( ล่ามภาษาญี่ปุ่น)

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Japanese Interpreter)

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Mayo Hospital (Thailand)
เจ้าหน้าที่ภาษาต่างประเทศ

Mayo Hospital (Thailand)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY LIMITEDSE
Japanese interpreter / ล่ามภาษาญี่ปุ่น

THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY LIMITEDSE

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
Translator

MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา