หาตำแหน่งงานที่ต้องการ

ไม่มีสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้น

สถาปัตยกรรม - อาคาร - การก่อสร้าง

PRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED
โฟร์แมนโครงสร้างสถาปัตย์ : 2 ตำแหน่ง

PRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
PRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED
สถาปนิก : 2 ตำแหน่ง

PRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Mongkutwattana General Hospital
กรรมกร

Mongkutwattana General Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Mongkutwattana General Hospital
ช่างก่อสร้าง

Mongkutwattana General Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Mongkutwattana General Hospital
ช่างปูน

Mongkutwattana General Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Mongkutwattana General Hospital
ช่างเชื่อม

Mongkutwattana General Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Mongkutwattana General Hospital
ช่างเขียนแบบมีหน้าที่เขียนแบบ

Mongkutwattana General Hospital

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
โฟร์แมนประจำไซท์งาน

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Landyhome (Thailand) Company Limited
สถาปนิก / Architect (ออกแบบบ้าน/ปรับแบบ) จำนวน : 3 อัตรา

Landyhome (Thailand) Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
วิศวกรออกแบบ

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
สถาปนิกประสานงานโครงการ

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ธุรกิจนายหน้า - สัญญาจ้าง (ประจำโครงการต่างๆ ในกทม.)

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ธุรกิจนายหน้า - สัญญาจ้าง (ประจำโครงการอ่อนนุช-พัฒนาการ)

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ธุรกิจนายหน้า - สัญญาจ้าง (ประจำโครงการสุขุมวิท)

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
สถาปนิกประสานงานโครงการ 1 อัตรา

GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
โฟร์แมนสถาปัตย์ (งานอาคารสูง) 1 อัตรา

GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
มัณฑนากรอาวุโส 1 อัตรา

GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 1 อัตรา

GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
HOT POT PUBLIC COMPANY LIMITED
มัณฑนากร / สถาปนิก

HOT POT PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Betagro Public Company Limited
สถาปนิกอาวุโส

Betagro Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา